XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського і науково-практичної проблеми сталого розвитка освіти і науки»

Засідання секції №3 «Управління екологічною безпекою»

В рамках роботи XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В.І. Вернадського і  науково-практичної проблеми сталого розвитка освіти і науки» 01 червня 2017 р. під керівництвом декана ФПН, к.т.н., доц. Бахарєва В.С. відбулось засідання секції  №3 «Управління екологічною безпекою». В роботі секції брав участь завідувач кафедри ЕБОП д.т.н., проф. Шмандій В. М. Також, активну участь в роботі секції брали вчені з багатьох Вишів країни, зокрема:
Українська