Витяг

Витяг

ВИТЯГ  
 
з протоколу № 4 засідання кафедри 
екологічної безпеки та організації природокористування
Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського 
 
від 27.12.2019 р.
присутні 10 членів кафедри з 12.
 
професори: Шмандій В.М., Сокур М.І.
доценти: Бездєнєжних Л.А., Святенко А.І., Солошич І.О., Харламова О.В.
Українська
Теги: