ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ XIV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ”

 
В період з 12 жовтня по 14 жовтня 2016 року проведена в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми екологічної безпеки”. В роботі конференції брали участь вчені з 9 іноземних країн (  Азербайджан,  Болгарія, Польща, Індія, Нігерія, Німеччина, Молдова, Австрія, Румунія) та з 44 навчальних та наукових установ з різних регіонів України.
   У відкритті конференції брали участь:
перший проректор КрНУ, д.б.н., проф., Никифоров В. В.;
зав. кафедри екологічної безпеки та організації природокористування, д.т.н., проф. Шмандій В. М.; 
  Харківський науково- дослідний інститут судових експертиз ім.  М.С. Бокаріуса, проф., д.т.н., Крайнов І.П.,
 професор кафедри прикладної екології та природокористування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, голова екологічної ради Полтавщини, к.т.н., Голік Ю.С., 
   На робочих засіданнях розглянуті питання розвитку науки за напрямками роботи конференції. На сайті конференції зареєстровано 177 доповідей, заслухано та обговорено 129.
   В роботі брали участь:
докторів наук –  30
кандидатів наук –  51
аспірантів –  30
студентів –  18.
   Відбулося виїзне засідання по території регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні». 
   Видано збірник тез конференції.
      КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИЙНЯЛА НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.     Констатувати вагомі наукові досягнення з наступних проблем екологічної безпеки:

– методика проведення екологічного аудиту відповідно міжнародним вимогам;

  – екологічний моніторинг та дослідження ризиків;

  – розвиток інформаційних технологій у галузі очистки природних вод та 

       охорони атмосферного повітря;

  – нормування антропогенного впливу на компоненти довкілля;

  – поводження з відходами;

2.     Рекомендувати розширити та поглибити дослідження щодо локальних систем очистки питної води.

3.     Рекомендувати розширити зв’язки науковців університетів з промисловими підприємствами.

4.     Звернутись до МОНу України щодо внесення змін у перелік спеціальностей вищої освіти в частині заміни спеціальності “Технології захисту навколишнього середовища “ на спеціальність “Екологічна безпека“, що є доцільним з економічної точки зору, затребуваності на ринку праці а також підготовки фахівців вищої кваліфікації (оскільки функціонує розгалужена мережа спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності “Екологічна безпека“.

5.     Рекомендувати опублікувати найбільш змістовні матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми екологічної безпеки” у Збірнику наукових праць „Вісник наукових праць КрНУ імені Михайла Остроградського”, науковому журналі „Екологічна безпека”.

 

Українська