Завідувач кафедри

 Шмандій Володимир Михайлович

Відомий український науковець у галузі екологічної безпеки. Народився 30 червня 1952 р. у селищі міського типу Семенівка на Полтавщині. У 1970 році закінчив з золотою медаллю Кременчуцьку середню школу №10, в 1970–75 рр. навчався у Харківському державному університеті ім. А.М. Горького, здобув кваліфікацію фізик, викладач фізики.

 Досвід роботи: з 1975 року по теперішній час незмінно (на протязі 40 років) працює у Кременчуцькому національному  університеті ім. М. Остроградського, обіймаючи посади асистента, доцента, професора, завідувача кафедри фізики та хімії, завідувача кафедри екології, завідувача кафедри екологічної безпеки та     організації природокористування, декана  факультету природничих наук.

Наукові досягнення: засновник нового актуального наукового напряму «Екологічна безпека». У 1995 році його     обрано  академіком Української екологічної академії наук, а у 2005 р. – академіком Міжнародної академії науки і       практики  організації виробництва (Російська Федерація). Започаткував у     2008 р. науковий журнал «Екологічна       безпека», який  внесений до переліку фахових наукових видань України. Є  головою спеціалізованої вченої ради з захисту  кандидатських дисертацій зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека. Під його керівництвом захищено 4  кандидатські  та 1 докторська дисертації. Щорічно проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми екологічної безпеки». Є членом науково-методичної комісії з екології МОН України, співавтор галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності «Екологічна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, а також бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Професор Шмандій В.М. опублікував понад 430 наукових робіт, 4 монографії, 3 навчальних посібника та 4 підручника з грифом МОН України.