Засідання секції №3 «Управління екологічною безпекою»

 
В рамках роботи XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В.І. Вернадського і  науково-практичної проблеми сталого розвитка освіти і науки» 01 червня 2017 р. під керівництвом декана ФПН, к.т.н., доц. Бахарєва В.С. відбулось засідання секції  №3 «Управління екологічною безпекою». В роботі секції брав участь завідувач кафедри ЕБОП д.т.н., проф. Шмандій В. М. Також, активну участь в роботі секції брали вчені з багатьох Вишів країни, зокрема:
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Національного університету «Львівська політехніка», Сумського державного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Київського національного університету будівництва і архітектури,  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління та ін.
Запланована кількість доповідей учасників конференції – 19,  з них  3 доповіді аспірантів. Було заслухано 12 доповідей учасників конференції. 
Найкращими доповідями визнано: 
1. Деякі аспекти аналізу звернень громадян  з питань різкого погіршення якості атмосферного повітря. 
Доповідачі:  Бахарєв В. С., к.т.н., доц., КрНУ імені Михайла Остроградського; Корцова О. Л., директор НТЦ "Промекологія";   
2. Підвищення рівня екологічної безпеки процесів деструкції водних полютантів в екосистемах очисних споруд 
Доповідач:  Ротай Т.М., асп., КрНУ імені Михайла Остроградського; 
3. Генетичні принципи  таксономії  природоохоронного обладнання 
 Доповідачі:  Солошич І. О.,  к.пед.н., доц., КрНУ ім. Михайла Остроградського; Шведчикова І. О., д.т.н., проф.,  Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля.  
 
Українська