Витяг

 
ВИТЯГ  
 
з протоколу № 4 засідання кафедри 
екологічної безпеки та організації природокористування
Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського 
 
від 27.12.2019 р.
присутні 10 членів кафедри з 12.
 
професори: Шмандій В.М., Сокур М.І.
доценти: Бездєнєжних Л.А., Святенко А.І., Солошич І.О., Харламова О.В.
старші викладачі: Дейна І.П., Корцова О.Л.
Ригас Т.Є.
ПФЛО Знайко В.Ю.
учбовий майстер Шевченко Л.П.
  
Присутні:
 
Слухали: Про результати участі студентів кафедри екологічної безпеки та організації природокористування у І турі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт у 2019-2020р.р..
 
 Виступили: доц. Харламова О.В., яка повідомила, що  І тур  Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт у 2019-2020р.р.. проведено за 12 спеціальностями. Отримали  наступні результати (переможці) :
 
1. За спеціальністю  Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 
 1 місце зайняла робота : Гюльахмедової  К. Р. (ОДЕУ) та Фуцура А. В. 
(ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) «Еколого-економічна оцінка використання ресурсного потенціалу біоорганічних компонентів твердих побутових відходів»  під керівництвом к.геогр.н. доцента Приходько В. Ю. (ОДЕУ) та к.пед.н., доцента Солошич І. О. (КрНУ) ;
 
2. За спеціальністю  Екологія
1 місце зайняла робота : Фокіної В.М. (ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) та Лапутіної  Д.М. (НМетАУ) «Дослідження якості атмосферного повітря індустріального району м. Дніпро»  під керівництвом д.т.н. , проф. Шмандія В.М. (КрНУ) та к.т.н., доц. Сибір А.В. (НМетАУ);
2 місце зайняла робота : Літвіненко О. О. (ПНТУ) та Нечипаренко Т. Р. (ЕО-16-1, 4 курс) (КрНУ) «Оптимізація викидів ТЕЦ на стан атмосферного повітря міста в умовах використання різного виду палив»  під керівництвом к.т.н., доцента Голіка Ю.С. (ПНТУ) та д.т.н., доцента Бахарєва В.С. (КрНУ) ;
3. За спеціальністю  Електричні машини і апарати
1 місце зайняла робота : Фуцура А. В. (ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) та Бурим А.С. (ОДЕУ)  «Застосування тривимірного комп’ютерного моделювання в розрахунках магнітосепаруючих пристроїв»  під керівництвом к.пед.н., доцента Солошич І.О. (КрНУ) та Шведчикової І.О.  (ОДЕУ).
 
4. За спеціальністю  Будівництво та цивільна інженерія ( раціональне використання і охорона водних ресурсів; інженерія захисту природного середовища)
1 місце зайняла робота : Тесленко В.С. (ЕО-19-1м, 5 курс) (КрНУ) та Пасічника І.М. (НМетАУ) «Моделювання зміни концентрації СО2 в атмосфері Землі для розробки заходів щодо захисту природного середовища від змін клімату»  під керівництвом д.т.н. , проф. Шмандія В.М. (КрНУ) та к.т.н., доц. Саввіна О.В. (НМетАУ);
2 місце зайняла робота : Синящик В.Ф. (ЕО-19-1м, 5 курс)  (КрНУ) та  «Дослідження анаеробно-аеробних  процесів біологічного очищення стічних вод»  під керівництвом к.т.н., доц. Святенко А.І.,  (КрНУ) та к.т.н., доц. Матухно О.В. (НМетАУ);
3 місце зайняла робота : Григоренко Ю.С. (ТЗС-19-1м, 5 курс) (КрНУ) та Глиняного Я.П. (ТЗС-19-1м, 5 курс)  (КрНУ)   «Очищення промислових стічних вод від нафтопродуктів »  під керівництвом к.т.н., доц. Бездєнєжних Л.А. (КрНУ);
4 місце зайняла робота: Кирнос В.О. (ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) та Кошевої Н.О. (ЕО-18-1, 2 курс) (КрНУ)  «Очищення стоків від органічних забруднень»  під керівництвом к.т.н. Ригас Т.Є. (КрНУ);
 
5. За спеціальністю   Цивільна безпека ( безпека життедіяльності)
1 місце зайняла робота : Лікаркіної А.С. (ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) та Столпакової О.В. (ЗНУ) «Конструктивна безпека міської забудови у довготривалій перспективі як складова безпеки життєдіяльності людини»  під керівництвом к.т.н., доц. Харламової О.В. (КрНУ) та:  к.т.н., доц. Банах А.В. (ЗНУ);
 
6. За спеціальністю  Техногенна безпека
1 місце зайняла робота : Карпенко Д.О. (ЕО-17-1, 3 курс) (КрНУ) та Тарабан Є.В. (ЗНУ) «Оцінка канцерогенного ризику техногенного навантаження на населення промислових міст »  під керівництвом д.т.н. , проф. Шмандія В.М. (КрНУ) та к.т.н., доц. Бєлоконь К.В. (ЗНУ);
2 місце зайняла робота : Тесля В.В. (ЕО-19-1м, 5 курс) (КрНУ) та Лідкової А.О. (ЕО-18-1, 2 курс) (КрНУ)  «Дослідження джерел пилового забруднення атмосферного повітря побутового походження у формування рівня екологічної небезпеки (на прикладі м. Кременчук)» під керівництвом ст.в. Дейни І.П. (КрНУ);
3 місце зайняла робота:  Копійки Ю.Ю. (ЕО-18-1, 2 курс) (КрНУ) та Фокіної В.М. (ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) «Забезпечення екологічної безпеки при транспортуванні нафтопродуктів залізничним транспортом»  під керівництвом к.т.н., Ригас Т.Є. (КрНУ) ;
 
7. За спеціальністю  Гірництво (охорона праці в гірництві) 
1 місце зайняла робота : Усенко Н.В. (ЕО-17-1, 3 курс) (КрНУ) «Розробка і дослідження інноваційної конструкції відцентрової дробарки з регульованим»  під керівництвом д.т.н. , проф. Сокура М.І. (КрНУ); 
2 місце зайняла робота : Феденко С.С. (ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) «Дослідження впливу технології рудо підготовки на якість концентрату» під керівництвом доц., к.т.н. Святенко А. І. (КрНУ) ;
3 місце зайняла робота : Бугай А.А. (ЕО-17-1, 3 курс) (КрНУ) «Дослідження фізико-механічних властивостей залізних руд Ерастівського кар’єру»  під керівництвом к.т.н. , доц. Харламової О.В. (КрНУ) ;
 
8. За спеціальністю  Транспортні технології (за видами)
1 місце зайняла робота : Лідкової А.О. (ЕО-18-1, 2 курс) (КрНУ) та Бурим А.С. (ОДЕУ) «Удосконалення системи магнітної неруйнівної діагностики для підвищення екологічної безпеки на залізничному транспорті» під керівництвом к.пед.н., доцента Солошич І.О. (КрНУ) та Шведчикової І.О.  (ОДЕУ) ;
 
9.  За спеціальністю  Професійна освіта
1 місце зайняла робота : Нечипоренко Т. Р. (ЕО-16-1, 4 курс) (КрНУ) «Використання інформаційно-пошукових систем у навчальному процесі майбутніх фахівців-екологів»  під керівництвом к.пед.н., доцента Солошич І.О. (КрНУ) ;
 
10. За спеціальністю  Технології захисту  середовища:
1 місце зайняла робота : Геннової А.В. (ЕО-16-1, 4 курс) ((КрНУ) та Столпакової О.В. (ЗНУ) «Забезпечення екологічної  безпеки регіону шляхом використання модифікованого торфу в якості адсорбентів » під керівництвом к.т.н., доц. Бєзденежних Л.А. (КрНУ) та к.т.н., доц. Белоконь К.В. (ЗНУ);
2 місце зайняла робота : Лікаркіної А.С. (ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) та Тарабан Є.В.(ЗНУ) «Розробка інтерметалідних каталізаторів для знешкодження углецевмісних компонентів газових викидів промислових підприємств в атмосферу»  під керівництвом проф., д.т.н. Шмандія В.М. (КрНУ) та к.т.н., доц. Бєлоконь К.В. (ЗНУ);
3 місце зайняла робота : Лебідь Я.О. (ЕО-16-1, 4 курс) (КрНУ) та Кирноса В.О. (ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) «Вивчення властивостей композиційних адсорбентів»  під керівництвом к.т.н., Ригас Т.Є. (КрНУ);
4 місце зайняла робота : Карпенко Д.О. (ЕО-17-1, 3 курс) (КрНУ) та Томило  А.В. (ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) «Композиційні адсорбенти для очищення стічних вод від фосфат-іонів »  під керівництвом ст.. в. Дейни І.П. (КрНУ);
 
 
11. За спеціальністю  Безпека життедіяльності
1 місце зайняла робота : Фуцура А.В. (ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) та Лагоцької А.Р.(НУ ЛП) «Запобігання впливу сейсмічних явищ техногенного походження на населення та елементи довкілля»  під керівництвом д.т.н. Мальованого М.С.( НУ ЛП) та к.т.н., Ригас Т.Є.  (КрНУ);
2 місце зайняла робота : Кошевої  Н.О(ЕО-18-1, 2 курс). (КрНУ) та Мічуди Володимира (НУ ЛП) «Утилізація і переробка небезпечних медичних відходів в Україні та в світі»  під керівництвом к.т.н., доц. Харламова О.В. (КрНУ) та к.т.н., доц. Попович О.Р. ( НУ ЛП);
3 місце зайняла робота : Григоренко Ю.С. (ТЗС-19-1м, 5 курс) (КрНУ) та Глиняного Я.П. (ТЗС-19-1м, 5 курс) (КрНУ) «Зниження негативного впливу автотранспорту на людей завдяки використанню біопалива для дизельних двигунів»  під керівництвом к.т.н., доц. Бездєнєжних Л.А. (КрНУ);
4 місце зайняла робота Тесля В.В. (КрНУ) та Лідкової А.О. (КрНУ) «Система заходів захисту населення північної промислової зони міста Кременчука від техногенного впливу промивно-пропалювальної станції »  під керівництвом проф., д.т.н. Шмандія В.М. (КрНУ);
 
12.За спеціальністю   «Автомобільний транспорт»  ( напрям «Екологічна безпека комплексу «автомобіль-навколишнє середовище»)
1 місце зайняла робота : Бугай А.А. (ЕО-17-1, 3 курс) (КрНУ) та Окоро Ентоні (ОНАХТ) «Поліпшення стану екологічної безпеки при застосуванні нейтралізаторів вихлопних газів дизельних автомобілів»  під керівництвом проф., д.т.н. Крусір Г. В. (ОНАХТ) та к.т.н., доц. Харламової О.В. (КрНУ);
2 місце зайняла робота : Лідкової А.О. (ЕО-18-1, 2 курс)  (КрНУ) та Щербань В.А. (ОНАХТ)  «Розробка системи поводження з твердими побутовими відходами в м.Одеса »  під керівництвом проф., д.т.н. Шмандія В.М. (КрНУ) та к.т.н., доц. Сагдєєвої О. А (ОНАХТ);
3 місце зайняла робота Карпенко Д.О. (ЕО-17-1, 3 курс) (КрНУ) та Синящик В.Ф. (ЕО-19-1м, 5 курс) КрНУ) «Зменшення впливу автотранспортних засобів на довкілля у наслідок використання біодизельного палива»  під керівництвом ст..в Дейни І.П.  (КрНУ);
4 місце зайняла робота : Тесленко В.С. (ЕО-19-1м, 5 курс) (КрНУ) та Фокіної В.М. (ЕО-19-1, 1 курс) (КрНУ) «Екологічна безпека комплексу «автомобіль-навколишнє середовище»  під керівництвом к.т.н., Рігас Т.Є. (КрНУ).
 
Рекомендували: студентів-призерів направити для участі у II турі на відповідні Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт.
 
Завідувач кафедри,
д.т.н., професор                                                                           В.М. Шмандій
 
Секретар кафедри                                                                  І.П.Дейна
 
Українська
Теги: