Викладачу

До уваги всіх викладачів кафедри

 За участю шести провідних ВНЗ України (у т.ч. КрНУ) започатковано видання у Львові англомовного наукового журналу ,,Environmental Problems”, який буде найближчим часом поданий до реєстрації в наукометричну базу Scopus. Викладачам кафедри потрібно до 03.07.2017 підготовити англомовні статті (не перекладені з допомогою електронних перекладачів), можливо у співавторстві. Статті повинні бути оформленні згідно вимог, які додаються.