Тези

1. Забруднення атмосферного повітря як чинник впливу на стан здоров'я дітей на прикладі м. Кременчук

Колібська І.С., студ., Алєксєєва Т.М., к.геогр.н., доц.

 

2.ПРОБЛЕМИ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Лазаренко А.Ю., студ., Чернишенко Є.О.,студ., Алєксєєва Т.М.,  к.г.н., доц.

 

3. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОЧИСНИХ СПОРУД М.КРЕМЕНЧУКА

Чумак В.В., студ., Святенко А.І., к.т.н., доц.

 

4. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОКСИКАНТІВ НА БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Чистякова Ю.О., студ., Бездєнєжних Л.А., к.т.н., доц.

 

5.РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЗА СПРИЯТЛИВІСТЮ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КРЕМЕНЧУКА)

Волошина В.Г., студ., Панджарашвілі О.Г., студ., Дейна І.П., старш. викладач

 

6.ВПЛИВ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЗАХВОРЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Дзеса Р.Р.,студ., Рубайко А.В., студ.,  Дейна І.П., старш. викладач

 

7. ПРОБЛЕМА РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Герасименко А.Р., студ., Сіренко А.О., студ., Бездєнєжних Л.А., к.т.н., доц.

 

8. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

Коваленко В.В., доц., Тихенко О.М., асистент

Національний авіаційний університет