Студентська наукова робота

  

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) – найважливіша складова підготовки фахівців. Поєднання навчання і науково-технічної творчості – один з основних принципів побудови навчального процесу на кафедрі. Головною метою НДРС є: підготовка і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні досягнення науково-технічного прогресу; використання творчого і розумового потенціалу студентів для вирішення актуальних екологічних проблем; сприяння вихованню гармонійно розвиненої морально-суспільної особистості студента. 

 Залучення студентів до наукової діяльності тісно пов’язане із процесом формування контингенту маґістрантів зі спеціальності 8.070801 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”. При організації НДРС найбільш важливим є те, що планування і визначення тематики науково-дослідної роботи студентів здійснюється відповідно до поточних і перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри. З метою зміцнення технічних і наукових зв’язків із виробництвом кафедра формує і постійно оновлює базу замовлень підприємств і організацій щодо відпрацювання екологічних задач, які однозначно пов’язані з потребами регіону та викликані наявною екологічною ситуацією. 
  Одними з основних видів реалізації НДРС є проведення студентських наукових семінарів, участь студентів у конкурсах науково-дослідних робіт, конференцій різного рівня, олімпіад за фахом, робота в студентських наукових гуртках, індивідуальна НДР студентів з вирішення конкретних науково-технічних задач та ін. 
  На початку кожного навчального року випускаюча кафедра розробляє плани роботи наукових семінарів із зазначенням дати проведення засідань, тем доповідей, доповідачів (з числа ПВС і студентів), наукових керівників і опонентів. На семінарах заслуховуються результати дисертаційних досліджень фахівців кафедри та інших ВНЗ.   Керівником постійно діючого наукового семінару на кафедрі є професор Шмандій В.М. 
  На кафедрі створено товариство молодих учених (ТМУ). На сьогодні склад ТМУ кафедри налічує більше ніж 70 членів, у тому числі близько 60 студентів, які працюють під керівництвом науково-педагогічних співробітників кафедри (Шмандій В.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри; Никифоров В.В., к.б.н., професор; Підліснюк В.В., д.х.н., професор; Бездєнєжних Л.А. к.т.н., доцент; Святенко А.І., к.т.н., доцент; Бахарев В.С., к.т.н., доцент). Товариство молодих учених кафедри екології є складовою ТМУ університету. Традиційно студенти і магістранти кафедри екології приймають актин участь в організації та проведені цих заходів. Значна увага приділяється участі студентів та маґістрантів кафедри екології у наукових конференція різного рівня. Є позитивна динаміка. Так у 2006 році магістранти кафедри приймали активну учать у 3 конференціях, а в 2007, 2008 роках – у 7 наукових заходах. 
  Із зростанням активності студентів і маґістрантів спеціальності 8.070801 щодо їх участі у заходах наукового характеру зростає і кількість публікацій молодих учених кафедри. 
  Слід також відзначити результативність участі студентів і маґістрантів кафедри екології у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”:

   2007 рік: 
– студентка ІІІ-го курсу Мельник Ю.С. і маґістрант Гученко М.М. нагороджені дипломами ІІІ-го ступеня за перемогу на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Екологія та охорона навколишнього середовища”;
– студенти IV-го курсу Бурлака Ю.В., Гуділова А.П. нагороджені дипломами ІІІ-го ступеня за перемогу на другому етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”;

   2008 рік: 

– студентка ІІІ-го курсу Сакун О.А. нагороджена дипломом ІІ-го ступеня за перемогу на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Екологія та охорона навколишнього середовища”;
– студентка IІІ-го курсу Кодрян А.М. і маґістрант Гуділова А.П. нагороджені дипломами ІІІ-го та ІІ-го ступеня відповідно за перемогу на другому етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”;
– на другому етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” команда КДУ імені Михайла Остроградського у складі студенток Кодрян А.М., Гуділової А.П. виборола ІІІ-те місце у загальнокомандному заліку; 
 

   2009 рік. 
– студентки: ІV-го курсу Кодрян А.М. і Сакун О.А., та ІІІ-го курсу Кідяєва О.М. нагороджені дипломами І, ІІ, і ІІІ-го ступенів відповідно за перемогу на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Екологія та охорона навколишнього середовища”;
– на другому етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” команда КДПУ імені Михайла Остроградського у складі студенток Сакун О.А., Ануфрій С.С. виборола ІІ-те місце у загальнокомандному заліку, студентка ІV-го курсу Сакун О.А. нагороджена дипломом ІІ-го ступеня. 
 

2010 рік. 
- студентка IV курсу Нечипоренко Т.Г. та студентка V курсу Сакун О.А. нагороджені дипломами I і II ступенів відповідно за перемогу на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища". 
- студентка V курсу Нечипоренко Т.Г. нагороджена почесним дипломом за перемогу у обласному конкурсі "Найкращий студент" у номінації "Науковець року". 
 

2011 рік
- студентка VI курсу Фірс С.Г. нагороджена дипломом ІІ ступеня за перемогу на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за напрямом "Екологія та охорона навколи шнього середовища". - студентка V курсу Ануфрій С. нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу на другому етапі Всепукраїнської олімпіади зі спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища". 
 

2012 рік 
- студентка ІІІ курсу Іващенко О.Г. нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища".
- студентка ІІІ курсу Лісовець А.О. нагороджена дипломом ІІ ступеня за перемогу на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища". 
- Студентки ІІІ курсу Лісовець А.О. та Василенко А. вибороли ІІ загальнокомандне місце та нагороджені дипломом ІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища". 

 

2015 рік

В період з 06 жовтня по 08 жовтня проведена в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми екологічної безпеки”. В роботі конференції брали участь вчені з 12 іноземних країн (Китай, Швеція, республіка Азербайджан, Болгарія, Польща, Індія, республіка Туркменістан, Нігерія, Німеччина, Туреччина, Ірак, Молдова) та з 38 навчальних та наукових установ з різних регіонів України.

 

В роботі брали участь 14 студентів.

2016 рік

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13.10.2015 р. за №1079 24-25 березня 2016 року проводився другий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю науки «Техногенна безпека».
Студенти: Плугарь Ольга Вікторівна та Павлюченко Антон Станіславович (науковий керівник: доц. Харламова О.В.) здобули перше призове місце.

У Національному університеті цивільного захисту України (м. Харків) 23-24 березня 2016 року проводився другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Основи охорони праці». 

Студентка Тарасова Марина Володимирівна здобула ІІІ призове місце (студентку готував ст.викл. кафедри ЕБОП, Дейна І.П.)

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 06-08 квітня 2016 року проводився другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологічна безпека». 

Студентка Потебна Дарина Віталіївна здобула І призове місце., Студентка Безугла Карина Станіславівна здобула ІІІ призове місце.

 

 16-18 березня в Полтавському національному технічному університеті імені Ю.Кондратюка відбулася підсумкова конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Екологія та екологічна безпека». Від КрНУ в конференції брали участь 2 студенти: Павлюченко Антон Станіславович (група АТс-14-2, ІміТ) та Плугарь Ольга Вікторівна (група ЕО-14-1). 

За підсумками роботи конференції наші студенти стали переможцями Конкурсу та отримали диплом 1 ступеня. Вітаємо Павлюченка А.С. (науковий керівник доц. Шапко С.В.) та Плугарь О.В. (науковий керівник Харламова О.В.) та бажаємо подальших успіхів у науковій роботі. 

 

Download