Спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Спеціальність 101 - Екологія

Галузь знань 10 – „Природничі науки”

Освітній рівень вища освіта

Узагальнений об’єкт діяльності - організація заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого природокористування та захист довкілля від надмірних антропогенних навантажень

Кваліфікація за Державним класифікатором професій ДК 003:2010:

3439 організатор природокористування

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010:

3211 Лаборанти в галузі біологічних досліджень

3212 Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі

3119 Інші технічні фахівців в галузі фізичних наук та техніки

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

3449 Інші державні інспектори

і може займати первинні посади:

організатор природокористування; інспектор з охорони природи; інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду; інспектор з охорони природно-заповідного фонду; інспектор з використання водних ресурсів; технік-еколог; інспектор державний; стажист-дослідник .

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Спеціальність  – „Технологія захисту навколишнього середовища”

Галузь знань 10 – „Природничі науки”

Освітній рівень повна вища освіта

Узагальнений об’єкт діяльності- чинники формування екологічної небезпеки, захист довкілля та його складових

Кваліфікації за Державним класифікатором професій ДК 003:2010:

2149.2 Інженер з техногенно-екологічної безпеки

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи:

2211.2 Еколог 

2211.2 Експерт з екології 

2149.2 Консультант (у певній галузі інженерної справи) 

2149.2 Інженер-дослідник 

2149.2 Інженер з техногенно-екологічної безпеки 

2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища 

2149.1 Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи) 

2213 Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі 

і може займати первинні посади:

інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер з охорони навколишнього середовища, інженер з охорони природних екосистем, інженер-контролер, інженер-лаборант, еколог, експерт з екології, молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи), інженер з природокористування, консультант (у певній галузі інженерної справи), інженер-дослідник.

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Спеціальність 101 – „Екологія”

Галузь знань 10 – „Природничі науки”

Освітній рівень повна вища освіта

Узагальнений об’єкт діяльності - довкілля та його складові, а також процеси і фактори антропогенного навантаження 

Кваліфікації за Державним класифікатором професій ДК 003-95:

2211.2 Еколог

2310.2 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи:

2149.2 Консультант (у певній галузі інженерної справи)

2211.1 23667 Науковий співробітник (біологія)

2211.2 Еколог

2310.2 20199 Асистент

2310.2 20199 Викладач вищого навчального закладу

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2359.1 23667 Науковий співробітник (в інших галузях навчання) ) 

2447.1 Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)

і може займати первинні посади:

2149.2 Консультант (у певній галузі інженерної справи)

2211.1 23667 Науковий співробітник (біологія) 2211.2 Еколог 2310.2 20199 Асистент 2310.2 20199 Викладач вищого навчального закладу

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2359.1 23667 Науковий співробітник (в інших галузях навчання) ) 

2447.1 Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)