Публікації

Публікації співробітників кафедри
 

1. Алєксєєва Тетяна Миколаївна alekseeva.doc
2. Бахарєв Володимир Сергійович bakharev_30_01_15.do
3. Бездєнєжних Лілія Андріївна bezden.doc
4. Дейна Ігор Петрович deyna.doc
5. Дьомін Олег Олександрович dyomin.doc
6. Пасенко Альона Вікторівна pasenko.doc
7. Шмандій Володимир Михайлович shmandiy.doc
8. Ригас Тетяна Євгеніївна rigas.doc
9. Святенко Анатолій Іванович svyatenko.doc
10. Солошич Ірина Олександрівна soloshich.doc
11. Харламова Олена Володимирівна kharlamova.doc