Приміщення

Фахову підготовку бакалаврів з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і магістрів зі спеціальності 8.04010601«Екологія та охорона навколишнього середовища» виконує випускова кафедра екологічної безпеки та організації природокористування, що розміщується у четвертому корпусі університету. Навчально-лабораторна база кафедри включає:

-       1 комп’ютерний клас (ауд. 3209);

-       6 спеціалізованих лабораторій (аудиторії: 1407 – 22 посадкових місця (п.м.), 1408 – 32 п.м., 1409 – 16 п.м., 1411 – 26 п.м., 4206 – 30 п.м., 4208 – 30 п.м.);

-       1 лекційна аудиторія (ауд. 1418 – 96 п.м.);

-       лаборантські (ауд. 4210, 1410, 1408а);

-       кабінет дипломного проектування (ауд. 4207а);

-       приміщення кафедри, ауд. 4207;

-       кабінет завідувача кафедри, кімн. 4209.

Характеристика кількісних показників площі кафедральних приміщень складає:

-       комп’ютерного класу – 70,3 м2;

-       спеціалізованих лабораторій – 459,1 м2;

-       лекційної аудиторії – 83,3 м2;

-       лаборантські – 62,5 м2;

-       кабінет дипломного проектування – 20,1 м2;

-       приміщення кафедри – 40,5 м2;

-       кабінет завідувача кафедри, кімн. – 22,3 м2;

Загальна площа кафедри нараховує 755,1 м2. Призначення цих аудиторій полягає у виконанні робіт, передбачених навчальним процесом, а також здійснення дослідницьких фрагментів дипломних та аспірантських робіт.

На кафедрах, що забезпечують навчальний процес зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», в інших корпусах університету, є в наявності необхідні навчальні кабінети й аудиторії, обладнання та прилади, які відповідні до вимог навчального плану і програм навчальних дисциплін.