Працевлаштування

Первинні посади ОКР бакалавр - інспектор з охорони природи, 
громадський інспектор з використання та охорони земель, 
державний інспектор з технологічного та екологічного 
нагляду; інспектор з охорони природно-заповідного фонду, 
інспектор з використання водних ресурсів, технолог, 
технік-еколог, консультант (в апараті органів влади) з 
питань екології, охорони навколишнього середовища та
збалансованого природокористування, державний 
інспектор, стажист-дослідник в галузі природничих наук, 
громадський інспектор з охорони довкілля.
Фахівець зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» може залучатись до таких видів економічної діяльності:
-     сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство;
-     водопостачання; каналізація, поводження з відходами;
-     професійна, наукова та технічна діяльність;
-     державне управління й оборона;
-     обов’язкове соціальне страхування;
-     діяльність громадських організацій;
-     діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій.
Магістри з екології та охорони навколишнього середовища можуть бути залучені до вирішення таких професійних завдань у сфері екології:
-     еколог-дослідник;
-     консультант (у галузі екології та охорони навколишнього середовища);
-     науковий співробітник-консультант (у галузі, екології та охорони навколишнього середовища);
-     експерт з екології;
-     еколог;
-     викладач ВНЗ.