ПІДСУМКИ ВІДБІРКОВОГО ЕТАПУ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 «ЕКОЛОГІЯ»

 

На підставі результатів подвійного «сліпого» рецензування журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія»  визначило роботи, що набрали більше 100 балів, та вирішило запросити на підсумкову конференцію  учасників конкурсу які виділені в таблиці зеленим фоном.

 

 

 

 

 

 

No
 пор

Назвароботи

Учасник конкурсу

Сума
балів

 

1

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ МУЛУ, ЩО ГЕНЕРУЄТЬСЯ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Анастасія Лагоцька,

Кароліна Юзвяковська

180

 

2

Дослідження впливу фтору на життєдіяльність людини

АдасХароні,

Піддубна Юлія Сергіївна

178

 

3

ОЦІНКА ЯКОСТІ І СТАНУ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ М. ОДЕСА

Лавров ТіхонВалентинович,

 Фокіна Валерія Миколаївна

160

 

4

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ З УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Коробкіна Каріна Миколаївна,

Золотарьова Софія Олександрівна,

157

 

5

Визначення мінімальної кількості інженерних досліджень для встановлення рівня ризику формування зсувних процесів

Лавінда Марина Олександрівна,

BadhafariAbdulla

150

 

6

Дослідження деградації придорожніх рослинних співтовариств

Лебедь Олександра Євгеніївна,

Збараська Діана Вадимівна

148

 

7

Розробка методу каталітичного очищення вуглецевмісних компонентів газових викидів промислових підприємств

Олійник Олена Віталіївна,  Лабенська Юлія Дмитрівна

146

 

8

Екологічно безпечний напрямок рециклінгу низькоякісного вугілля з виробництвом біопалива

Данилов Дмитро Володимирович, ОгунджобіАйобаміМосес

143

 

9

ЕКОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ У ГАРАНТУВАННІ (ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПЕРЕДУМОВ) СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Василенко Марина Юріївна,

Охота Ніна Вікторівна

136

 

10

Розроблення методів захисту довкілля при зберіганні та транспортуванні нафти

Серга Тетяна Миколаївна, MozaffariNastaran

134

 

11

Орнітофауна міських очисних споруд м.Харків у зимовий період

Луганська Вікторія Олексіївна

121

 

12

ПРИРОДООХОРОННА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ

Іва Бекіч,

Деменко Кирило Олександрович

120

 

13

Дослідження екологічних аспектів виробництва кавових напоїв

Матухно Олена Станіславівна,KhantselDenys

118

 

14

Технологія оздоровлення повітряного середовища закритих приміщень з допомогою фітонцидних рослин

Прокопенко Іван Олександрович

113

 

15

Вплив поливної води на ступінь засоленості Південних чорноземів ННПЦ МНАУ

Бобошко Д.В.

112

 

16

Перспективи розвитку логістики виробничих підприємств України: екологія, ресурсозбереження й енергетика

Михайленко Андрій Валерійович

106

 

17

Моніторинг впливу сміттєзвалищ на атмосферне повітря із застосуванням методів біоіндикації на прикладі Житомирського сміттєзвалища, Україна

Талах Христина Русланівна

104

 

18

Вивчення екологічного стану річки Сіверський Донець

Кравченко Алла Миколаївна.

Гарькава Софія Костянтинівна.

102

 

19

«ЗЕЛЕНІ» ІНВЕСТИЦІЇ, ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Кіріл`єва Анастасія Віталіївна

89

 

20

СТРАТЕГІЯ ПЕРЕХОДУ НА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Карпович Павло,

МаркусМарамот,

89

 

21

ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО НА ОСНОВІ ВІДПРАЦЬОВАНОГО АКТИВНОГО МУЛУ ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТ

КриштофБордун, Свиридюк Юрій

88

 

22

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА КАПСУЛЬОВАНІ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТОМ

Дарія Большакова,

ОгнянЖекович

86

 

23

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСУ АНАМОКС В ТЕХНОЛОГІЯХ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД АМОНІЙНОГО АЗОТУ

БітсіноКарласан,

Гаранюк Соломія

86

 

24

ПЕРСПЕКТИВНИЙ БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ТА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Олег Коновалов,

Ян Петрус

85

 

25

Інноваційні технології поводження з твердими побутовими відходами в місті Запоріжжі

Шуст Яна Ігорівна,  СерхрушніІсмаіл

80

 

26

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОНВЕКЦІЇ ПРИ РОБОТІ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ шифр "КОНВЕКЦІЯ-ТН"

Боровенський Ян Олександрович

80

Повітр сил

 

27

ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ

Стариков Сергій Сергійович,

ВладімірВозаревіч

80

 

28

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ НА СІНО ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБКИ НАСІННЯ АГРОСТИМУЛІНОМ

Акулін Р.І.

79

 

29

Агроекологічне обґрунтування вирощування кукурудзи цукрової в умовах Південного Степу України

Пономарьова Наталія Ігорівна

79

 

30

Дослідження впиву глобального потепління на агрокліматичні ресурси

Ярчук Дар`я Сергіївна

78

 

31

Вплив абіотичних екологічних чинників на ріст та урожайність рослин огірка в умовах закритого грунту

Рябчук Володимир Сергійович,

78

 

32

Технологічні прийоми щодо безпекового використання зернової продукції за дії впливу токсичних речовин.

Петріянчук Лілія

76

 

33

Еколого-економічна оцінка впливу розвитку альтернативних видів енергетики в Україні

Кривокоріна Катерина Володимирівна

76

 

34

ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ

Коробкіна Каріна Миколаївна,

Першко Надія Федорівна.

75

 

35

Дослідження екологічного стану р. Дніпро у межах міста (м. Дніпро)

Щербина Лілія Андріівна

75

 

36

ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ МІСТ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Греченко Е.Р.

74

 

37

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Тетяна Крупнова ,

 Тетяна Давискиба

72

 

38

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У РАЙОНІ КИЇВСЬКОГО ВОКЗАЛУ М. ПОЛТАВА

Колісник Таїсія Миколаївна

72

 

39

Адаптивне землеробство у сучасному господарюванні Півдня України

Кучер Ольга Ігорівна

71

 

40

Удосконалення технології утилізації нафтових відходів

Черниш Дмитро Володимирович

70

 

41

БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ОТРУЙНИХ ЛУЧНИХ РОСЛИН ОКОЛИЦЬ М. ПОЛТАВИ

Ємець Анастасія Василівна

70

 

42

ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ЛікаркінаАнастасіяСергіївна,

 Кириченко Богдан Володимирович

68

 

43

Агроекологічні аспекти застосування біопрепаратів на ячменю озимому в умовах Степу України

Якубчук Ігор Сергійович

68

 

44

Вплив забруднення довкілля на стан здоров`я людини

Москаленко Руслана Володимирівна

67

 

45

Технології опріснення води

Тофанюк Анастасія Олександрівна

66

 

46

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАМ`ЯНОВУГІЛЬНИХ В`ЯЖУЧИХ, МОДИФІКОВАНИХ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІСТИРОЛУ

Фокін Костянтин Іванович,

НіколаПіперскі,

66

 

47

Оцінка впливу складових автотранспортного компелксу на атмосферне повітря (на прикладі атвотранспортного підприємства)

Пелешенко Владислав Олександрович,

 Єніна Єлізавета Анатоліївна

65

 

48

Дослідження впливу теплових агрегатів на емісію оксидів азоту у навколишнє середовище

Коваленко Карина Андріівна

64

 

49

Управління техногенною та екологічною безпекою

Олена Кущ,

 Оксана Бондар

63

 

50

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ ОСКІЛ

Горбань Анна Володимирівна,

Ступка Таїсія Павлівна,

62

 

51

Моделювання та прогнозування зміни концентрації СО2

Пасічник Ігор Миколайович

62

 

52

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІМОРФІЗМУ ЧЕРЕПАШКИ В УРБАНІЗОВАНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ

Кузвесова Наталія Андріївна,

Данильчук     Анастасія Романівна

62

 

53

Розробка технології електрогідролізу води з метою використання її фракцій в якості екологічно безпечних замінників хімічних засобів дезінфекції

Коваль Василь Васильович

61

 

54

ОЦІНКА СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОСХОВИЩ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Лепіх Т.Д.

58

 

55

Адаптивне землеробство у сучасному господарюванні Півдня України

Головко Олександр Володимирович

56

 

56

АНАЛІЗ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ХАРКІВЩИНИ

Андрусенко Людмила Юріївна

52

 

57

Формування напрямів сталого розвитку агроландшафтів

Калембет Юлія Романівна

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська