Переваги навчання на кафедрі

  Кафедра ліцензована та акредитована на підготовку фахівців усіх можливих рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр. Це можливість отримати освіту будь-якого рівня в одному місці без необхідності зміни ВНЗ при переході на наступний освітній рівень.

-  20 років досвіду підготовки спеціалістів у галузі охорони навколишнього середовища та організації раціонального природокористування; висококваліфікований викладацький колектив кафедри, у складі якого 2 доктори наук, професори, 7 кандидатів наук, доцентів;

 - навчальні лабораторії, де студенти мають можливість експериментальним шляхом вивчати особливості забруднення геосфер природного навколишнього середовища;

-  комп’ютерний клас для автоматизованого проектування, моделювання  та визначення рівнів забруднення довкілля;

-  більше 90% місць від плану прийому складають місця державного замовлення;

-  можливість проводити наукові дослідження у галузі охорони навколишнього середовища та управління екологічною безпекою: брати участь у конференціях, опубліковувати наукові праці у науковому журналі "Екологічна безпека";

-  можливість навчатися у аспірантурі за напрямом "Екологічна безпека" і у перспективі  захищати дисертаційну роботу на здобування наукового ступеня кандидата технічних наук;

-  високий попит на випускників кафедри у нових умовах інтеграційного процесу; спеціальності кафедри носять життєво важливий характер і забезпечують своїм випускникам надійне майбутнє.

   Життя, насичене цікавими культурними подіями, конкурсами ("Студентська весна", "Королева КрНУ", "Брейн-ринг").