Освітній процес на період карантину

 

Викладач

Курс

Група

Навчальна дисципліна

Застосовані технології дистанційного навчання

Шмандій В.М.

.

3

ЕО-17-1

Екологічна безпека

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою ecsafety.sh@gmail.cоm, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380679399460.

Поточний контроль он-лайн система університету.

Шмандій В.М.

.

1

ЕО-19-1м

Управління екологіч-ною безпекою

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою ecsafety.sh@gmail.cоm, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380679399460.

Поточний контроль он-лайн система університету

Шмандій В.М.

.

1

АСП

(ЕО)-19-1

Здоров'я людини як критерій оцінювання якості довкілля

Міжнародне і націо-нальне природо-охоронне законодав-ство

Публікаційна активність і науково-метричні бази даних

Державна і регіональна екологічна політика та безпека

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою ecsafety.sh@gmail.cоm, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380679399460.

Поточний контроль он-лайн система університету

Бездєнєжних Л.А

1

ЕО-19-1

Основи біогеохімії

Студентам групи надано матеріали на електронну пошту

andrew.futsur@gmail.com, оперативний зв‘язок  за електронною поштою liliabezdeneznyh@gmail.com,  контактний телефон 0975194525

 

Бездєнєжних Л.А

1

ЕО-18-1

Органічна хімія

Студентам групи надано матеріали на електронну пошту anastasiapolivana@gmail.com, оперативний зв‘язок  за електронною поштою liliabezdeneznyh@gmail.com,  контактний телефон 0975194525

 

Сокур М.І.

5

ТЗС-19-1-м

Іноваційні досліджен-ня у сфері екології

Студентам групи надано матеріали на телефон 0987003610 оперативний зв‘язок  за електронною поштою m_sokur39@ukr.net,  контактний телефон 0966282441

Сокур М.І.

4

ЕО-16-1

Економіка природо-користування

Студентам групи надано матеріали на телефон 0989840094, оперативний зв‘язок  за електронною поштою m_sokur39@ukr.net,  контактний телефон 0966282441

Солошич І.О.

5

ЕО-19-1м

Екологічна науково-дослідницька діяльність

Студентам групи надано доступ до матеріалів на Googl Диск, оперативний зв’язок за електронною поштою soloishych@gmail.com. Контактний телефон +380978276210.

Солошич І.О.

5

ЕО-19-1м

Екологічий ризик

Студентам групи надано доступ до матеріалів на Googl Диск, оперативний зв’язок за електронною поштою soloishych@gmail.com. Контактний телефон +380978276210.

 

Солошич І.О.

5

ЕО-19-1м

Самоосвіта та підвищення кваліфіка-ції в екологічній галузі

Студентам групи надано доступ до матеріалів на Googl Диск, оперативний зв’язок за електронною поштою soloishych@gmail.com. Контактний телефон +380978276210.

 

Солошич І.О.

2

ЕО-18-1

Загальна екологія (та неоекологія)

студентам групи надано доступ до матеріалів на Googl Диск, оперативний зв’язок за електронною поштою soloishych@gmail.com. Контактний телефон +380978276210.

Солошич І.О.

2

ЕО-18-1

«Організація наукових досліджень в галузі екологічної безпеки

Студентам групи надано доступ до матеріалів на Googl Диск, оперативний зв’язок за електронною поштою soloishych@gmail.com. Контактний телефон +380978276210.

Солошич І.О.

4

ЕО-16-1

Організація управління в екологічній діяльності

студентам групи надано доступ до матеріалів на Googl Диск, оперативний зв’язок за електронною поштою soloishych@gmail.com. Контактний телефон +380978276210.

 

Солошич І.О.

3

ЕО-17-1

Урбоекологія

студентам групи надано доступ до матеріалів на Googl Диск, оперативний зв’язок за електронною поштою soloishych@gmail.com. Контактний телефон +380978276210.

Корцова О.Л., 

 

4

ЕО-16-1,

Моніторинг довкілля

студентам групи надано доступ до матеріалів на Google Диск, оперативний зв'язок за електронною поштою equivalent.eco@gmail.com. Контактний телефон +380677338626.

Харламова О.В.

 

5

ТЗС-19-1м

Забезпечення екологічної безпеки

Управління та поводження з відходами

Студентам групи надано доступ до матеріалу, оперативний зв'язок за електродною поштою KharlamovaOVDoc@gmail.com. Контактний телефон +380770710921.

 

Харламова О.В.

 

5

ЕО-19-1м

Управління екологіч-ною безпекою

студентам групи надано доступ до матеріалу, оперативний зв'язок за електродною поштою KharlamovaOVDoc@gmail.com. Контактний телефон +380770710921.

 

Дейна І.П.

2

ЕО-18-1

Гідрологія

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою idejna2401@gmail.com, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380675302988.

Поточний контроль он-лайн система університету.

Дейна І.П.

4

ЕО-16-1

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою idejna2401@gmail.com, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380675302988.

Поточний контроль он-лайн система університету.

Святенко А.І.

.

4

ЕО-16-1

Основи оцінки впливу проектованої діяльності на довкілля

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою anatsv58@gmail.cоm, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380963410441.

Поточний контроль он-лайн система університету.

Святенко А.І.

 

3

ЕО-17-1

Природо-охоронне законодавство та екологічне право

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою anatsv58@gmail.cоm, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380963410441.

Поточний контроль он-лайн система університету.

Святенко А.І.

 

5

ЕО-19-1м

Новітні методи проектування природо-   охоронних обєктів

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою anatsv58@gmail.cоm, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380963410441.

Поточний контроль он-лайн система університету.

Святенко А.І.

 

5

ТЗС-19-1м

Розробка та  проекту-вання екологічно-   безпечних технологій

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою anatsv58@gmail.cоm, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380963410441.

Поточний контроль он-лайн система університету.

Святенко А.І.

 

5

ТЗС-19-1м

Ресурсо-  енерго-   заощаджу-ючі технології

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою anatsv58@gmail.cоm, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380963410441.

Поточний контроль он-лайн система університету.

Ригас Т.Є.

.

3

ЕО-17-1

Екологічна безпека

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою tinarigas7@gmail.com, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380975824977

Поточний контроль он-лайн система університету.

 

Ригас Т.Є.

 

 

 

Знайко В.Ю.

 

 

2

 

1-6

ЕО-18-1

 

 

Ландшафтна екологія

 

Реєстрація курсових

 

Студентам групи надано доступ до начальних матеріалів (сайт кафедри, Google диск). Оперативний зв'язок та консультування за електронною поштою tinarigas7@gmail.com, вайбері групи, вайбері та за м.т. +380975824977

Поточний контроль он-лайн система університету

Зв'язок за електронною поштою wiking4207@gmail.com, tel. +380963840227, skype Василий Знайко

Додаток

до наказу в.о. ректора КрНУ

від 10 квітня 2020 року № 65-1

 

 

Порядок

проведення літньої екзаменаційної сесії 2019–2020 навчального року під час карантину з використанням дистанційних технологій

 

1 Загальні положення

При проведенні сесії викладачі та студенти повинні керуватися вимогами Порядку про проведення літньої екзаменаційної сесії 2019–2020 навчального року (далі Порядок), затвердженого наказом ректора від 01 квітня 2020 року № 64-1 з урахуванням особливостей проведення сесії в дистанційному режимі, прописаних в даному порядку.

Для ефективної роботи зі студентами, кожна кафедра надає до деканату контакти викладачів: телефон, електронну адресу, ідентифікатори викладача у соціальних мережах, месенджерах тощо (за необхідності).

 

2 Порядок роботи з електронними відомостями обліку успішності студента

Представник деканату формує електронні відомості обліку успішності студента (надалі – відомості) напередодні проведення семестрового контролю (але не пізніше ніж за два дні) і розсилає їх на особисті електронні адреси кожного викладача.

Назва файлу електронної відомості повинна бути у форматі:

група_назва дисципліни_форма контролю.xls

Наприклад: АКІТ18_1_ТАК_кп.xls

Викладач за допомогою електронної пошти підтверджує факт отримання відомостей.

Викладач під час проведення семестрового контролю (екзамен, диференційований залік, курсовий проект (робота) проставляє отримані студентом бали до журналу обліку роботи викладача (форма Н–4.07у) та до електронної відомості. В електронній відомості заповнюються усі поля («оцінка,» «бал», «система ЕКТС», «дата»), окрім поля «підпис».

Заповнену відомість викладач надсилає до деканату зі своєї електронної пошти. Викладач несе повну відповідальність за правильність заповнення відомості. Відомості заповнюються та надсилаються у терміни відповідно до Порядку.

Назва файлу заповненої електронної відомості повинна бути у форматі:

група_назва дисципліни_форма контролю_дата.xls

Наприклад: АКІТ18_1_ТАК_кп_04_06_20.xls

Працівник деканату за допомогою електронної пошти підтверджує факт отримання відомостей.

У разі необхідності перездач, робота з електронними аркушами проводиться аналогічно.

Після закінчення карантину викладач заповнює роздруковану відомість власноруч з перенесенням до неї інформації з електронного аналогу, яку засвідчує своїми підписами. Працівники деканату переносять виставлені викладачем оцінки студенту до залікової книжки.

 

3 Порядок проведення заліків, екзаменів, захисту курсових проектів (робіт), звітів з практик

До кожного студента працівники деканату (для заочної форми навчання) та куратори академічних груп (для денної форми навчання) доводять інформацію для контактів з викладачами та розклад заліково-екзаменаційної сесії.

До здачі сесії допускаються студенти, які виконали усі навчальні доручення та набрали мінімально необхідну кількість балів відповідно до Порядку.

Фактом виконання студентом навчальних доручень є виконані та надіслані з власної електронної адреси (власного аккаунту) на електронну адресу викладача, хмарний сервіс (наприклад, Google ClassRoom) електронний курс платформи krnu.org тощо відповідні матеріали (звіти з лабораторних робіт, практичні завдання, контрольні роботи, реферати тощо). Надіслані матеріали повинні бути позитивно оцінені викладачем, про що студент має бути повідомлений.

Екзамен – це вид підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з певної навчальної дисципліни за семестр, що проводиться у період екзаменаційної сесії.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати для дисципліни з екзаменом за поточний контроль, – 80 балів. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за екзамен у день екзамену, – 20 балів.

Бали за відвідування занять зараховуються на користь студента за умови його активної дистанційної роботи.

Напередодні екзамену (але не пізніше ніж за два дні) викладач повідомляє студентів (електронною поштою, за допомогою месенджерів тощо) про отримані поточні бали з дисципліни, яку він викладає.

Якщо студент набрав від 60 до 80 балів і погоджується зі своєю оцінкою, він повідомляє про це викладача (електронною поштою, за допомогою месенджерів тощо). Викладач виставляє екзамен без безпосереднього спілкування зі студентом.

Для студента, який набрав від 50 до 59 балів, або який не погоджується зі своєю оцінкою, викладач проводить екзамен.

Екзамен проводиться при безпосередньому спілкуванні викладача зі студентом за допомогою засобів відео зв’язку (Viber, WhatsApp, Hangouts, Zoom, Skype тощо).

При співбесіді необхідно провести ідентифікацію студента, для чого викладач робить Print Screen екрану комп’ютера (телефону) або фотографує екран комп’ютера на смартфон. На фото (скріні) повинен бути зображений студент із студентським квитком або заліковою книжкою, що засвідчують його особистість. Також на фото (скріні) повинно бути видно час і дату проведення співбесіди.

Викладач видає студенту завдання, дає час на підготовку, після чого проводить оцінювання рівня його знань з дисципліни та виставляє остаточну оцінку в електронну відомість. У якості екзаменаційного завдання студент за рішенням викладача може отримати підсумковий тест або онлайн-завдання в системі krnu.org.

Якщо студент за результатами екзамену набрав менше 60 балів або не був допущений до складання екзамену як такий, що на день екзамену набрав менше 50 балів, він може доопрацювати навчальний план (ліквідувати академічну заборгованість) до закінчення сесії або до початку наступного виду навчальної діяльності (держіспит, захист випускних кваліфікаційних робіт) для випускних курсів.

Диференційований залік – це вид семестрового контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі результатів поточного контролю.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточний контроль дисципліни з диференційованим заліком, – 100 балів.

Бали за відвідування занять зараховуються на користь студента за умови його активної дистанційної роботи.

Напередодні проставлення заліку (але не пізніше ніж за два дні) викладач повідомляє студентів (електронною поштою, за допомогою месенджерів тощо) про отримані поточні бали з дисципліни, яку він викладає.

Якщо студент набрав 60 балів і вище і погоджується зі своєю оцінкою, він повідомляє про це викладача (електронною поштою, за допомогою месенджерів тощо). Викладач виставляє залік без безпосереднього спілкування зі студентом.

Для студента, який набрав від 50 до 59 балів, або який не погоджується зі своєю оцінкою, викладач проводить залік аналогічно до процедури  проведення екзамену. За результатами співбесіди зі студентом викладач виставляє остаточну оцінку.

Якщо студент набрав на момент проставлення заліку менше 60 балів, він може доопрацювати навчальний план (ліквідувати академічну заборгованість) до закінчення сесії або до початку наступного виду навчальної діяльності (держіспит, захист випускних кваліфікаційних робіт) для випускних курсів.

Курсовий проект (робота) – це вид семестрового контролю, при якому враховується своєчасність, повнота, творчий підхід, якість виконання проекту (роботи) та його захист.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за курсовий проект (роботу),  – 100 балів.

Над курсовим проектом студент працює протягом семестру, надсилаючи проміжні результати або частини (розділи) проекту викладачу для консультування.

Остаточно виконаний і правильно оформлений курсовий проект (роботу) студент надсилає зі своєї електронної адреси на електронну адресу викладача. Викладач проводить попереднє його оцінювання і у разі позитивного рішення, повідомляє студента про допуск до захисту. Також викладач надсилає електронний варіант курсового проекту (роботи) двом іншим членам комісії по захисту.

Захист курсового проекту (роботи) проводиться відповідно до графіку (або за домовленістю між членами комісії і студентом) у режимі відео конференції. Ідентифікація студента виконується аналогічно до процедури проведення екзамену. У разі відсутності технічної можливості проведення відео конференції, студент почергово спілкується з усіма членами комісії.

Студент представляє виконаний проект (роботу) та відповідає на питання членів комісії. Колегіально визначену оцінку в електронну відомість заносить керівник курсового проекту (роботи).

У разі отримання незадовільної оцінки, або якщо студент не отримав допуск до захисту курсового проекту (роботи) до екзаменаційної сесії, він може доопрацьовувати його (ліквідувати академічну заборгованість) до закінчення сесії або до початку наступного виду навчальної діяльності (держіспит, захист випускних кваліфікаційних робіт) для випускних курсів.

Паперову версію курсового проекту (роботи) із заповненим та підписаним аркушем завдання студент надає викладачу після закінчення карантину або надсилає поштою. Паперова відомість обліку успішності студента заповнюється викладачем тільки після отримання паперової версії курсового проекту (роботи).

 

Практика студентів

Відповідно до наказу ректора університету від 30.03.2020 р. № 61-1, проведення всіх видів практик передбачено в структурних підрозділах університету з використанням технологій дистанційного навчання у терміни, визначені графіками навчального процесу.

Керівник практики видає студенту завдання і протягом практики працює з ним в консультативному режимі. Результатом проведення практики має бути виконане студентом індивідуальне завдання та/або звіт з практики і щоденник практики.

Захист практики проводиться аналогічно до проведення екзамену із відповідною ідентифікацією студента.

У разі отримання за результатами практики незадовільної оцінки, студент може доопрацювати навчальний план до закінчення сесії або до початку наступного виду навчальної діяльності (держіспит, захист випускних кваліфікаційних робіт) для випускних курсів.

Паперову версію звіту з практики із заповненим щоденником практики студент надає керівнику практики після закінчення карантину або надсилає поштою. Паперова відомість обліку успішності студента заповнюється керівником практики тільки після отримання паперової версії звіту з практики.

 

4 Терміни проведення сесії

Денна форма навчання: 1-3 курси (бакалавр), 5 курс (магістр)

Терміни заповнення відомості обліку успішності для диференційованих заліків, курсових проектів (робіт) від дати останнього заняття з дисципліни до 31.05.2020 р. включно.

Літня екзаменаційна сесія проводиться у терміни з 1.06.2020 р. до 21.06.2020 р., перездачі семестрових екзаменів проводяться у терміни з 22.06.2020 р. по 28.06.2020 р (перша перездача), з 29.06.2020 р. до 05.07.2020 р. (друга перездача). Перездачі диференційованих заліків, курсових проектів (робіт) проводяться у термін з 01.06.2020 р. до 28.06.2020 р (перша перездача), з 29.06.2020 р. по 05.07.2020 р. (друга перездача).

Денна форма навчання: 4 курс (бакалавр), 6 курс (магістр)

Літня екзаменаційна сесія проводиться відповідно до графіків освітнього процесу зі змінами, затвердженими наказом ректора університету від 30.03.2020 р. № 61-1. Останнім днем виставлення семестрової оцінки (диференційований залік, курсовий проект (робота)) є останній робочий день перед початком сесії. У разі необхідності, перездачі диференційованих заліків, курсових проектів (робіт) проводять на тижнях сесії. У разі необхідності, перездачі екзаменів проводять за погодженням з навчальним відділом, який визначає день та час для перескладання.

Заочна форма навчання: усі курси

Студенти заочної форми навчання складають екзамени, диференційовані заліки, захищають курсовий проект (роботу) у терміни з дня складання за розкладом до 31.05.2020 р. включно. У разі необхідності, перездачі екзаменів, диференційованих заліків, курсових проектів (робіт) проводять до останнього дня перед початком наступної екзаменаційно-залікової сесії  або до наступного виду навчальної діяльності (держіспит, захист випускних кваліфікаційних робіт) для випускних курсів.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, організація і проведення державних екзаменів
у період запровадження карантину

 

Загальні положення

Під час підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт (ВКР), проведення державних екзаменів усі учасники освітнього процесу повинні дотримуватися вимог Положення про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського,затвердженого наказом ректора КрНУ від 06.11.2019 № 302-1 і схваленого вченою радою КрНУ (протокол № 2 від 31.10.2019); Положення про порядок, створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії, затвердженого наказом ректора КрНУ від 30.08.2019 № 241-1 і схваленого вченою радою КрНУ (протокол № 1 від 30.08.2019).

Підготовку до захисту ВКР організовують на підставі наказів про затвердження тем і призначення керівників бакалаврських (магістерських) робіт.

Робота студента із секретарем екзаменаційної комісії (ЕК), керівником, консультантами, рецензентом, гарантом освітньої програми, членами екзаменаційної комісії під час написання ВКР, організації державного екзамену має бути організована з використанням дистанційних технологій (електронна пошта, хмарні сервіси, платформа krnu.org, месенджери тощо). Спосіб (способи) комунікації кожна кафедра вибирає індивідуально.

Для ефективної підготовки ВКР, організації державного екзамену секретарі ЕК формують базу телефонів та електронних адрес усіх учасників освітнього процесу, задіяних у дипломуванні, державному екзамені.

Надалі Порядок розглядається за умови комунікації через електронну пошту. Кафедра може вибрати зручний для неї сервіс (наприклад, Google Диск) з обов’язковим забезпеченням усіх етапів і форм контролю.

Етапи дипломування можуть мати незначні відхилення від Порядку з урахуванням методичних вказівок щодо виконання випускних кваліфікаційних робіт, затверджених на кафедрах.

 

Порядок роботи консультантів з розділів ВКР

Секретар ЕК надсилає на електронні адреси консультантів затверджені накази з темами ВКР не пізніше, ніж за три дні з дня початку дипломування. Консультант електронним листом підтверджує факт отримання наказів.

Консультант формує та надсилає на електронну пошту секретаря ЕК перелік питань для кожного студента щодо підготовки відповідного розділу ВКР, вимоги, необхідні для його виконання, надає перелік рекомендованої навчально-методичної та довідникової (за необхідності) літератури.

Секретар ЕК підтверджує факт отримання інформації та надсилає її студентам на їх особисті електронні адреси. Секретар ЕК надає студентам контактну інформацію консультантів.

Студенти виконують розділ і надсилають його на електронну адресу консультанта. Консультант не пізніше, ніж за п’ять днів, здійснює перевірку надісланого матеріалу та, за необхідності, формує зауваження й повертає розділ студенту для доопрацювання. Студент виправляє усі зауваження та повторно надсилає розділ консультанту.

Фактом виконання студентом відповідного розділу ВКР є електронний лист консультанта на його адресу з поміткою «зараховано».

Консультант за запитом надає інформацію про стан виконання розділу ВКР студентами секретарю ЕК та/або керівнику.

 

Порядок роботи керівників ВКР

Секретар ЕК на початку дипломування надсилає керівникам електронні адреси та телефони студентів для дистанційної комунікації з ними.

Керівник формує для студента завдання на кваліфікаційну роботу,складає календарний план виконання ВКР (додаток 6 до Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії) та інформує проце студента не пізніше, ніж за три дні від початку дипломування.

Студент електронним листом підтверджує факт отримання інформації від керівника.

Керівник консультує студента з усіх питань за темою кваліфікаційної роботи, надає студенту перелік рекомендованої літератури, нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань, методик розв’язання визначених завдань тощо.

Керівник контролює реалізацію календарного плану виконання ВКР. У разі суттєвих порушень, які, на його думку, можуть призвести до невиконання установлених термінів і захисту кваліфікаційної роботи, інформує керівництво кафедри для вжиття відповідних заходів (у тому числі й рішення про недопущення студента до захисту).

Після завершення виконання усіх розділів ВКР студент надсилає керівнику повністю сформований  електронний варіант роботи.

 

Порядок допуску до захисту ВКР

Електронний варіант ВКР керівник надсилає гаранту освітньої програми. Гарант освітньої програми не пізніше, ніж за п’ять робочих днів,перевіряє випускні кваліфікаційні роботи щодо їх відповідності вимогам освітньо-професійної програми, досягнення  програмних результатів навчання та набуття студентом загальних і фахових компетентностей.

У разі виникнення суттєвих зауважень до роботи гарант звертається до керівника роботи за поясненнями та/або відправляє роботу для доопрацювання.

Фактом виконання студентом ВКР на належному рівні є електронний лист гаранта на адресу керівника роботи з поміткою «відповідає».

Гарант освітньої програми за запитом надає інформацію про відповідність ВКР секретарю ЕК.

Після погодження ВКР з гарантом керівник зі своєї електронної адреси пересилає електронну ВКР відповідальним за перевірку на плагіат інормоконтрольна кафедрі.

Відповідальна за перевірку на плагіатособа  визначає унікальність роботи (не більше як три робочі дні) та надсилає керівникові звіт про перевірку.

Унікальність роботи визначається відповідно до Інструкції щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат з використанням програмно-технічних засобів.

Відповідальна за нормоконтроль особа перевіряє електронний варіант ВКР (не більше як три робочі дні) та, разі виникнення зауважень, формує їх і надсилає на електронну адресу керівника, який інформує студента про необхідність доопрацювання.

Фактом виконання студентом ВКР на належному рівні є електронний лист відповідальної за нормоконтрольособи  на адресу керівника роботи з поміткою «відповідає».

Відповідальна за нормоконтроль особа за запитом надає секретарю ЕК інформацію про стан проходження нормоконтролю студентами.

Керівник надсилає рецензенту електронну ВКР, форму рецензії, основні критерії оцінювання. Рецензент знайомиться зі змістом ВКР (не більше як три робочі дні), готує письмову рецензію та надсилає її керівникові роботи.

Керівник готує відгук на ВКР студента іразом з іншими документами (подання голові ЕК щодо захисту дипломного проекту/роботи, відгук рецензента, звіт щодо унікальності роботи), а також з електронною версією роботи надсилає секретареві ЕК не пізніше, ніж за п’ять робочих днів. Секретар підтверджує факт отримання документів електронним листом.

Секретар ЕК не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до здійснення атестації, отримує інформацію про стан виконання ВКР студентами від консультантів, відповідальної за нормоконтроль особи, гаранта освітньої програми.

Секретар формує список допущених до захисту ВКРстудентів,  погоджує його з гарантом освітньої програми та завідувачем кафедри і надсилає його до деканату відповідного інституту (факультету).

Допуском до захисту ВКР є список студентів-випускників з певної спеціальності, затверджений наказом ректора Університету за поданням директора інституту (декана факультету). Проект наказу готує деканат відповідного інституту (факультету) за три дні до здійснення атестації (додаток 2 до Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії).

Секретар ЕК не пізніше, ніж за три дні до проведення атестації, попереджає студента про час і процедуру захисту.

 

Порядок захисту ВКР

Роздрукований та переплетений варіант роботи, залікову книжку, студентський квиток, квитанцію про сплату за друкування диплома студент передає секретареві ЕК не пізніше, ніж за п’ять днів до початку роботи ЕК.

Обхідний листокдля отримання диплома студент може оформити після закінчення карантину.

Студента, який не надав усі необхідні документи, до захисту не допускають.

За день до початку атестації секретар ЕК надсилає членам екзаменаційної комісії електронні форми журналів ЕК із зазначенимивідомостями проуспішність студента щодо виконання навчального плану, оцінкою ВКР керівника та рецензента, відсотком унікальності, іншою інформацією (за необхідності); порядок доповідей студентів; критерії оцінювання.

Захист ВКР проводять у режимі відеоконференціїза безпосереднього спілкування членів екзаменаційної комісії зі студентом за допомогою засобів відеозв’язку (Hangouts, Zoom, Skype тощо). Відповідальнийза ідентифікацію студента секретар ЕК.

Захист випускних робіт проводять згідно з регламентом роботи екзаменаційної комісії відповідно до Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії.

Під час роботи члени ЕК заповнюють електронні журнали (відомості), а після закінчення захисту надсилають їх секретарю. Секретар комісії підраховує середньозважену оцінку за захист роботи та узгоджує її з головою ЕК. Ця оцінка є остаточною.

Секретар комісії інформує студентів про отримані оцінки за захист ВКР.

Секретар комісії у десятиденний термін після офіційного завершення карантину заповнює оригінали всіх необхідних документів, отримує підписи та подає до навчального відділу звіт про результати захисту робіт (додатки 8–13 до Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії).

 

Організація і проведення державних екзаменів

До атестації допускають студентів, які виконали всі вимоги навчального плану. Допуском до складання державних екзаменів (ДЕ) є список студентів-випускників з певної спеціальності, затверджений наказом ректора Університету за поданням директора інституту (декана факультету). Проект наказу готує деканат відповідного інституту (факультету) за три дні до здійснення атестації (додаток 2 до Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії).

Секретар комісії не пізніше, ніж за п’ять днів до початку атестації, інформує студентів про особливості проведення державного екзамену в дистанційній формі, про графік проведення консультацій, регламент і розклад роботи ЕК, критерії оцінювання відповідей студентів.

Консультації перед ДЕ проводять згідно з розкладом у режимі онлайн або відеоконференціїза допомогою засобів відеозв’язку (Hangouts, Zoom, Skype тощо).

Не пізніше, ніж за день до початку державного екзамену (ДЕ), секретар екзаменаційної комісії надає членам ЕК такі документи:

– список студентів-випускників;

– результати наукової (творчої) роботи (додаток 4 до Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії);

– екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання тощо);

– варіанти правильних відповідей (для тестової формі);(або: за умови тестування)

– критерії оцінювання відповідей студентів у трьох системах: національній, 100-бальній, ECTS;

– рекомендації випускової кафедри;

– електронні журнали (відомості) успішності.

ДЕ проводять згідно з регламентом роботи ЕК відповідно до Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії. Державний екзамен проводять у письмовій формі. Допускається проведення ДЕ у вигляді тестування. За ідентифікацію студента відповідає секретар ЕК.

Секретар ЕК на початку ДЕ надсилає студенту електронною поштою завдання. Варіант завдання вибирають випадково. Студент електронним листом підтверджує факт отримання завдання.

Студенту відводиться час (але не більше трьох годин) для виконання завдання. Завдання виконують власноруч на аркушах формату А4 з однієї сторони. Кожен аркуш студент засвідчує власним підписом.

Виконане завдання студент фотографує (сканує) і відправляє електронною поштою секретарю ЕК. Секретар ЕК підтверджує отримання результатів і передає їх членам ЕК для перевірки.

Члени ЕК перевіряють отриманні роботи студентів, заповнюють електронні журнали (відомості) та після закінчення перевірки екзаменаційних робіт надсилають їх секретарю.

Секретар комісії підраховує середньозважену оцінку за ДЕ, узгоджує її з головою ЕК та інформує студента про отриману оцінку. Ця оцінка є остаточною.

Секретар комісії у десятиденний термін після офіційного завершення карантину заповнює оригінали всіх необхідних документів, отримує підписи та подає до навчального відділу звіт про результати складання ДЕ (додатки 8–13 до Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії).

Орієнтовний порядок проведення ДЕ

Час роботи

Етапи роботи

8.00–9.00

Секретар ЕК надсилає завдання студентам

9.00–12.00

Студенти виконують екзаменаційне завдання

12.00–13.00

Студенти пересилають результати виконаного завдання секретарю ЕК

13.00–15.00

Члени ЕК перевіряють отримані роботи студентів

15.00–16.00

Секретар ЕК інформує студентів про отримані оцінки

 

 

Невизначено