Об'яви та оголошення

16 листопада списання курсових робіт.

Надати інформацію по дисциплінам для оформлення каталогу освітніх ступенів підготовки, зразок тут.

Надати інформацію для сайту кафедри згідно розділам сайту! Наділити особливої уваги електронним варіантам методичного матеріалу стосовно кожної дисципліни. (Інформацію заносити в папку на робочому столі "Для сайту")