Наукові розробки

1. Дослідження анаеробно-аеробного процесу очищення міських стічних вод (до. Святенко А.І.)

2. Дослідження процесів одержання адсобентів із відходів АПК. (доц. Бездєнєжних Л.А.)

3. Дослідження процесу одержання біопалива з соапстоку. (доц. Бездєнєжних Л.А.)

4. Теорія і методика формування науково-дослідної компетентності у майбутніх фахівцвів-екологів. (доц. Солошич І.О.)

5. Зниження обсягів викидів сажі з відпрацьованими газами автомобілів, оснащених дизельним двигуном (доц. Харламова О.В.).

6. Дослідження деградації ґрунтово-рослинного покриву урбоекосистеми як складової техногенної небезпеки (доц. Алєксєєва Т.М.)
7. Мінімізація наслідків проявів екологічної небезпеки від розливів нафтопродуктів з використанням сорбентів із відходів (ст. викл. Дейна І.П.)
8. Антропоцентричні аспекти управління екологічною безпекою в техногенно навантаженному регіоні (ас. Ригас Т.Є.)
9. Управління регіональною екологічною безпекою (проф. Шмандій В.М.)