Наукова робота

1. Залучення студентів до науково-дослідної роботи:

 

Назва

Кількість залучених студентів

Наукові гуртки

 

1. Управління екологічною безпекою на ругіональному рівні

2. Біоекологічні дослідження

3. Проблеми гідроекології

4. Проблеми поводження з відходами

5. Розробка систем забезпечення сталого розвитку

6. Сучасні методики еколоігчної освіти

 

2

2

5

5

 

3

1

Проблемні групи

-

-

Навчально-наукові центри

-

-

Науково-дослідні лабораторії

-

-

Студентські конструкторські бюро

-

-

Студентські наукові товариства

-

-

 

2. Інформація про проведення студентських конференцій, семінарів

Назва конференції

Статус конференції/

семінару (міжнародн., всеукр., регіон.)

Кількість учасників

Кількість учасників від інших ВНЗ

Кількість учасників з-за кордону, назви країн

1

2

3

4

5

ХХІ Міжнародна науково-практична конфереція студентів, аспірантів та молодих учених

 «Актіальні проблеми життєдіяльності суспільства»

Міжнародний

13 студентів,

секція № VII «Екологічна безпека»

13 студентів

1

 

3. Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях (за відрядженням).

4. Кількість наукових публікацій  студентів (статей, тез доповідей) у співавторстві __28_, самостійних __.

5. Інформація про участь студентів ВНЗ у заходах, що проводились установами /відомствами не підпорядкованими МОН України, в тому числі спонсорськими організаціями.

 

6. Участь студентів у виставковій діяльності:

Назва виставки

Місце проведення виставки

Назва представленої розробки

Результат участі

1

2

3

4

-

-

-

-

 

7. Участь студентів у міжнародних (за межами України) конкурсах, олімпіадах, програмах по обміну студентами, освітніх проектах (програмах тощо).

 

Назва форми співпраці, країна проведення

Кількість залучених студентів

Результати участі

-

-

-

 

8. Форми заохочення. Зауваження та пропозиції.

 


з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ

2013

2014

9.

Наукова робота студентів

 

 

9.1.

Кількість студентів денної форми навчання

89

81

9.2.

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб

-

-

9.2.1.

            з них:  – з оплатою із загального фонду бюджету

-

-

9.2.2.

                        – з оплатою із спеціального фонду бюджету

-

-

9.2.3.

                        – без оплати

-

-

9.3.

Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього,

3

5

9.3.1.

            в тому числі: – на міжнародних олімпіадах

-

-

9.4.

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР

4

5

9.4.1.

            з них:  – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

5

7

9.4.2.

                        – переможці міжнародних конкурсів студентських НДР

-

-

9.5.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

-

2

9.5.1.

            з них:  – самостійно

-

-

9.6.

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

-

-

10.

Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років)

 

 

10.1.

Чисельність молодих учених у ВНЗ/НУ, усього

 

 

1)

            з них:  – доктори наук

 

 

2)

                        – кандидати наук

 

 

3)

                        – аспіранти

 

 

4)

                        – докторанти

 

 

5)

                        – без ступеня, не включаючи аспірантів

 

 

10.2.

Чисельність молодих учених НДЧ, сектору, відділу ВНЗ/НУ, усього

4

7

1)

            з них:  – доктори наук

-

-

2)

                        – кандидати наук

1

1

3)

                        – аспіранти

3

6

4)

                        – докторанти

-

-

5)

                        – без ступеня, не включаючи аспірантів

-

-

10.3.

Кількість науковців, що отримували премії, з них:

-

-

            1)

            – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених

-

-

            2)

            – гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

-

-

            3)

            – щорічні гранти Президента України для
            обдарованої молоді

-

-

            4)

            – щорічні премії Президента України для          молодих учених

-

-

5)

            – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науково-технічних розробок

-

-

            6)

            – премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

-

-

7)

            – стипендії Верховної Ради України

-

-

            8)

            – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

-

-

10.4.

Наукові праці, конференції

 

 

10.4.1.

Опубліковано монографій

-

1

1)

            з них:  – відповідно до вимог МОН

-

1

2)

                        – за кордоном

-

1

10.4.2.

Опубліковано підручників

1

-

1)

            з них:  – з грифом МОН

1

-

10.4.3.

Опубліковано навчальних посібників

-

-

1)

            з них:  – з грифом МОН

-

-

10.4.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

3

6

1)

            з них:  – статей у зарубіжних виданнях

-

-

а)

                        в тому числі: – у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus)

 

 

10.4.5.

Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus)

 

 

10.4.6.

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього

9

12

1)

            з них:  – всеукраїнських

3

7

2)

                        – міжнародних

6

5

Назва форми наукової діяльності студентів

Форми залучення (види виконуваних робіт)

Кількість залучених студентів

Курс навчання студентів

Студентські наукові гуртки:

1. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні

Публікація наукових статей, тез докладів на наукових конференціях

9

3-5 курс навчання

2. Біоекологічні дослідження

5

3-4 курс навчання

3. Проблеми гідроекології

2

4 курс навчання

4. Проблеми поводження з   відходами

3

5-6 курс навчання

5. Розробка систем забезпечення сталого розвитку

3

4-5 курс навчання

6. Сучасні методики екологічної освіти

1

4 курс навчання

Товариства

-

-

-

Об’єднання

-

-

-

Клуби за інтересами

-

-

-

Проблемні групи

-

-

-

Науково-практичні семінари

-

-

-

Інші форми (навчально-наукові центри)

-

-

-

 

 

 

Назва форми наукової діяльності студентів

Форми залучення (види виконуваних робіт)

Кількість залучених студентів

Курс навчання студентів

Студентські наукові гуртки:

1. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні

Публікація наукових статей, тез докладів на наукових конференціях

Макєєв В.М.

Дон О.І.

Перфілова Н.О.

Мартинова Т.В.

Лиманець О.В.

Пащенко Т.В.

Кулик А.М.

Старикова Е.А.

Линник Л.Р.

3-5 курс навчання

2. Біоекологічні дослідження

Андросова А.А.

Бульдович Ю.Л.

Мовчан Д.В.

Ромашина М.О.

Атаджанова І.Г.

3-4 курс навчання

3. Проблеми гідроекології

Василенко А.М.

Дубовик В.С.

4 курс навчання

4. Проблеми поводження з   відходами

Приходько А.С.

Матко В.Г.

Крушина Е.А.

5-6 курс навчання

5. Розробка систем забезпечення сталого розвитку

Миколаєнко А.В.

Кувшинов О.В.

Маринін Д.В.

4-5 курс навчання

6. Сучасні методики екологічної освіти

Махно В.В.

4 курс навчання

Товариства

-

-

-

Об’єднання

-

-

-

Клуби за інтересами

-

-

-

Проблемні групи

-

-

-

Науково-практичні семінари

-

-

-

Інші форми (навчально-наукові центри)

-

-

-