Конференції

Міжнароднанауково-технічна конференція

«Проблеми екологічної безпеки »

яка продовжує загальну традиційну тематику з управління екологічною безпекою на різних рівнях, науково-практичну діяльність з метою забезпечення сталого розвитку регіонів у контексті ноосферного підходу

 

Організатори:

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Національний університет «Львівська  політехніка »

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Національний аерокосмічний університет ім.  М.Є. Жуковського «ХАІ»

                Харківський національний університет імені  В.Н. Каразіна

Муромський інститут Володимирського державного університету

(Російська Федерація)

Університет Матея Бела, Банська Бистриця  (Словацька Республіка)

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій):

-   аналіз формування екологічної небезпеки;

-   системи управління екологічною безпекою на регіональному рівні;

-   енерго-ресурсозбереження;

-   екологічні ризики;

2.       Проблеми поводження з відходами (керівник секції Ігор Крайнов)

-   утилізація відходів виробництва;

-   удосконалення системи поводження з побутовими відходами.

3.   Охорона гідросфери від антропогенного впливу (керівник секції Анатолій Святенко)

-   гідроекологія;

-   раціональне використання водних ресурсів;

-   охорона водних об’єктів від антропогенного впливу.

4.  Охорона атмосфери від антропогенного впливу (керівник секції: Мирослав Мальований )

-   охорона атмосферного повітря від антропогенного впливу.

-   розробка питомих показників викидів та індексів забруднення атмосфери.

 

Місце проведення конференції

39614, м. Кременчук, Полтавської обл.,   вул. Першотравнева, 20, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра екологічної безпеки та організації природокористування.

Мета конференції

На конференції планується розглянути:

–         особливості формування екологічної небезпеки;

–         сучасні проблеми управління екологічною безпекою;

–         складові екологічної безпеки стосовно охорони навколишнього середовища від антропогенного впливу;

–         сучасні задачі регіонів у формуванні державної політики в галузі розробки еколого-економічної системи природо-користування та природоохоронної діяльності.

Публікація матеріалів

За результатами конференції видаються тези доповідей та найбільш змістовні і актуальні роботи у вигляді статей будуть опубліковані у фахових наукових виданнях:

- Віснику КрНУ;

- науковому журналі ”Екологічна безпека “.