ІІ етап Всеукраїнської олімпіади "Екологічна безпека"

 
Згідно з наказом МОН України про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2017 н. р. від 09.12.2016 за № 1455 у нашому університеті на кафедрі «Екологічна безпека та організація природокористування» буде проходити ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Екологічна безпека». 
До участі в олімпіаді запрошуються студенти третіх і четвертих курсів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Учасникам олімпіади будуть запропоновані завдання, складені відповідно до програми нормативної навчальної дисципліни «Екологічна безпека».
Анкети на участь у олімпіаді, оформлені відповідно до Положення про проведення Всеукраїнських студентських олімпіад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12.2012 № 1410, просимо надсилати до 25 березня 2017 р. за адресою:
Никифорову Володимиру Валентиновичу, першому проректору, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кафедра екологічної безпеки та організації природокористування, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавської обл., Інд. 39600
Оргкомітет олімпіади пропонує надіслати до 15.03.2017 свої варіанти завдань та відповіді на них, з яких буде формуватись загальний варіант конкурсного завдання на ІІ тур олімпіади (відповідальна – Алєксєєва Тетяна Миколаївна, тел. (05366)3-10-19, 
Також необхідно надіслати до 25 березня 2017 року анкету та заявку на участь у ІІ турі олімпіади, на e-mail: ecol4207@mail.ru. Заповнення заявки учасника олімпіади обов’язкове.
Заява на участь знаходиться ТУТ.
Анкета учасника знаходиться ТУТ.
Порядок проведення знаходиться ТУТ.
Інформаційне повідомлення знаходиться ТУТ.
Запрошення знаходиться ТУТ.

До уваги студентів-учасників другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологічна безпека» 2017

 

Шановні студенти та колеги викладачі! Доводимо до Вашого відома тематику та перелік інформаційних джерел щодо підготовки до виконання завдань олімпіади.

Усім учасникам ІІ етапу олімпіади видається єдиний варіант конкурсного завдання, розроблений у повній відповідності до програми нормативної навчальної дисципліни «Екологічна безпека» (Збірник програм нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»: Навчальне видання /За ред.проф. Степаненка С.М. та доц. Владимирової О.Г.; - Одеськ. Держ. Екологічний Університет. – Одеса: ТЕС, 2013-176с.)

Конкурсне завдання олімпіади складатиметься з двох етапів:

-         перший (06 квітня з 900) – тестування;

-         другий (06 квітня з 1200) = тестування та розв’язання завдань.

Завдання першого етапу складаються з 65 тестових питань з вибором однієї правильної відповіді. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Основою тестів є перелік тестових завдань з дисципліни «Екологічна безпека», що викладанні у «Збірнику тестових завдань перевірки залишкових базових знань з нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця». – Одеса: Екологія, 2011. При формуванні тестових питань використані матеріали підручників з грифом МОН «Екологічна безпека» (В.М. Шмандій, В.Ю. Некос, 2008) та «Екологічна безпека» (Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С., Прищепа А.М., Бахарєв В.С., Харламова О.В.) 2013. Також включені питання, що запропоновані деякими ВНЗ України (відповідно до нашого інформаційного листа), які відповідають вище наведеним критеріям.

Завдання другого етапу включають два блоки: І – п’ять теоретично-розрахункових задач; ІІ – 25 тестових питань із множинним вибором вірної відповіді. Вони оцінюються максимально в 2 бали та 1 бал за кожну вірну відповідь відповідно.

Теоретично-розрахункові задачі охоплюють такі теми:

- «Формування екологічної небезпеки у сфері виробничо-господарської діяльності». Інформаційне джерело – підручник з грифом «Екологічна безпека» (Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С., Прищепа А.М., Бахарєв В.С., Харламова О.В.) 2013;

- «Оцінка рівня екологічної небезпеки», інформаційне джерело – підручник з грифомон «Екологічна безпека» (В.М. Шмандій, В.Ю. Некос) 2008;

- «Оцінка ризику впливу планової діяльності на природне середовище та здоров’я населення», інформаційне джерело – ДБН А.2.2-1-2003. (з доповненнями)

Тестові завдання з множинним вибором вірної відповіді складені відповідно до матеріалів Національних доповідей про стан навколишнього природного середовища в Україні, http://www.menr.gov.ua/index.php/dopovidi та підручника «Екологічна безпека», 2013. Також включені питання, що запропоновані деякими ВНЗ України (відповідно до нашого інформаційного листа), які відповідають вище наведеним критеріям.

Максимальна кількість балів, що може здобути учасник олімпіади складає 100. Визначення переможців здійснюється простим рейтингуванням учасників за кількістю набраних балів.

Список рекомендованої літератури

1. Шмандій В.М., Некос В.Ю. Екологічна безпека. Підручник з грифом МОН. –Харків-Кременчук: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. - 436с.

2. Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С., Прищепа А.М., Бахарєв В.С., Харламова О.В. Екологічна безпека. Підручник з грифом МОН. –Херсон: Олді-плюс, 2013.- 366с.

3. Державні будівельні норми - ДБН А.2.2-1-2003.

 
 
Українська